Maritime ord og uttrykk

Mens jeg blogget fra cruise-ferden i vinter så gjorde jeg mitt beste for å ramse opp de maritime ord og uttrykk jeg kunne komme på med feriehodet mitt. Det var ynkelige greier, så derfor vil jeg gjerne dele dette innslaget fra Språkteigen som jeg snublet over i dag:

https://radio.nrk.no/serie/spraakteigen/DMPO31000113/08-07-1995#t=2m46s

Innslaget ble sendt i reprise i 1995, og jeg aner ikke når det først ble sendt.

Rate limit SSH connection attempts

I keep having to search for this little snippet, so here it is for my (and possibly your) convenience: how to rate limit SSH connection attempts with firewalld:

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT_direct 0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT_direct 1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 30 --hitcount 4 -j REJECT --reject-with tcp-reset
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT_direct 0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT_direct 1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 30 --hitcount 4 -j REJECT --reject-with tcp-reset
firewall-cmd --reload

If you want to review the rules you just added, you can list them with:

firewall-cmd --direct --list-all-rules

It’s way easier in ufw, though:

ufw limit ssh